Aanmelden

Vanuit deze pagina kan je je aanmelden voor de lessen van Fabriek Fysiek. Kijk in het lesrooster van de verschillende locaties welke les jou het leukst lijkt en schrijf je in voor een proefles.

On this page you can sign up for the classes from Fabriek Fysiek. Take a look in the schedule of the different locations, to see which one looks the best for you and sign up for a Try-out class.