Jaarverslag

Ons eerste jaarverslag! Waarin we kort aangeven wat er in 2020 is gebeurd en wat we in de toekomst gaan doen.

Veel leesplezier.

https://fabriekfysiek.nl/wp-content/uploads/2021/11/Jaarverslag-2020_Fabriek-Fysiek.pdf