Jeugdland

Jeugdland

Komende voorjaarsvakantie kan je bij ons in Arnhem circusworkshops volgen waarin wij aan de slag gaan met verschillende circustechnieken, zoals jongleren, diabolo en acrobatiek.
De workshops zijn op woensdag en op zaterdag van 10:00 – 11:00 uur. De kosten zijn € 4,-. De workshops worden gegeven op de Neerlandstuinstraat 16, Arnhem.
Aanmelden gaat via het aanmeldformulier.
Beide workshops zijn inmiddels vol.

Bij Fabriek Fysiek willen wij graag dat iedereen mee kan doen met de circusactiviteiten. Doordat circus bestaat uit veel verschillende activiteiten, is het voor (bijna) iedereen mogelijk om mee te doen.
Twijfel je of de workshop geschikt is, heb je meer begeleiding nodig of zijn er andere vragen, neem dan contact met ons op, zodat wij samen kunnen kijken of wij kunnen bieden wat er nodig is.
Voor lichamelijke beperkingen is het belangrijk om te weten dat een (redelijk) goede handfunctie noodzakelijk is, zodat er stokken vastgehouden kunnen worden.
Op sommige dagen kunnen wij een tolk gebarentaal inzetten, wij horen graag als dit gewenst is.

Voor vragen en/of overleg kan je mailen naar administratie@fabriekfysiek.nl

This spring break you can follow circus workshops with us in Arnhem where we will be working with different circus techniques such as juggling, diabolo and acrobatics. The workshops are on Wednesday and on Saturday from 10:00 – 11:00. The costs are €4,-. The workshops are given at the Neerlandstuinstraat 16, Arnhem. You can register using the registration form.

At Fabriek Fysiek we want everyone to be able to participate in the circus activities. Because circus consists of many different activities, it is possible for (almost) everyone to participate. Do you doubt whether the workshop is suitable, do you need more guidance or are there other questions, please contact us, so we can see together if we can offer what is needed. For physically challenged people, it is important to know that a (reasonably) good hand function is necessary, so that sticks can be held. On some days we can use a sign language interpreter, we would like to hear if this is desired.

For questions and / or consultation please email administratie@fabriekfysiek.nl