Lessen Donderdag Arnhem

Lessen Donderdag Arnhem

Vanaf donderdag 11 mei beginnen we met een aantal nieuwe lessen op de donderdagavond. Aanmelden kan hier.

From Thursday 11 May we have a few new classes on Thursday evenings. Information in English can be found below. Sign up here.

Nieuw: Aerial hoop cursus.
Vanaf 11 mei bieden wij een 5-weekse aerial hoop cursus aan. Deze cursus heeft een beginner/intermediate niveau. Iedereen kan meedoen, aerial hoop ervaring is niet vereist. In deze cursus leer je in een kleine groep diverse trucs in de hoop. Mocht je inhoudelijk nog vragen hebben over de cursus laat het vooral even weten via info@fabriekfysiek.nl

Nieuw: Fit to fly & stretch.
In deze combi les gaan we 40 minuten aan de slag met fit to fly en eindigen we met een 20 minuten durende stretch. Verbeter je aerial skills middels deze training waarin we werken aan conditie, kracht, behendigheid en flexibiliteit. Deze les is geschikt voor iedereen omdat je op eigen niveau kan deelnemen. 

Open training.
Tijdens de lessen is er ook de mogelijkheid om zelf te trainen. Er is een docent aanwezig, maar er wordt verwacht dat je zelfstandig aan de slag kan. Het eerste uur zal het beperkt mogelijk zijn om Aerials te trainen in verband met de Aerial Hoop cursus die gelijktijdig plaats vind.  

Algemene informatie:
Er start een nieuwe serie vanaf donderdag 11 mei tot en met donderdag 15 juni.
Tijden:
Aerial Hoop beginners: 19:00 – 20:00
Combi les Fit to fly & Stretch: 20:00 – 21:00
Open training: 19:00 – 21:00

Kosten:
Prijzen zijn exclusief BTW.
Voor de open training betaal je €5,- per keer.

Nieuw lidBijbetaling bij sportkaart, nieuwe ledenAls je al les volgtBijbetaling bij sportkaart
Voor één les €40,-€15,-€30,-€10,-
Voor beide lessen€60,-€30,-€45,-€20,-
Prijzen voor de serie vanaf 11 mei

Aanmelden voor de cursus kan via het aanmeldformulier.


New: Aerial hoop course.
Starting May 11th, we offer a 5-week aerial hoop course. This course has a beginner/intermediate level. Anyone can participate, aerial hoop experience is not required. In this course you will learn various tricks in the hoop in a small group. If you have any questions about the content of the course, please let us know via info@fabriekfysiek.nl

New: Fit to fly & stretch.
In this combi class we will work with fit to fly for 40 minutes and end with a 20 minute stretch. Improve your aerial skills through this training in which we work on condition, strength, agility and flexibility. This class is suitable for everyone because you can participate at your own level.

Open training.
During the classes there is also the possibility to train yourself. There is a teacher present, but you are expected to be able to work independently. The first hour it will be limited possible to train Aerials because of the Aerial Hoop course that takes place simultaneously.

General information:
A new serie of classes starts at May 11th, last class will be at June 15.
Times:
Aerial Hoop beginners: 19:00 – 20:00
Combi class Fit to fly & Stretch: 20:00 – 21:00
Open training: 19:00 – 21:00

Costs:
Prices are exclusive of VAT.
For the open training you pay €5 per session.

New memberAdditional payment with Sportkaart, new memberIf already a memberAdditional payment with Sportkaart
One class €40,-€15,-€30,-€10,-
Both Classes€60,-€30,-€45,-€20,-
Prices for the serie starting May 11th

Signing up can be done by filling in the Sign up form.