Missie en Visie

Missie
Fabriek Fysiek gebruikt circus en theater om kinderen en volwassenen te begeleiden bij hun sociale, motorische en culturele ontwikkeling. Ook zet de stichting zich in voor de ontwikkeling, vernieuwing en verbreding van circus als kunstvorm.

Visie
Fabriek Fysiek richt zich op een combinatie van circus en theater omdat circus laagdrempelig is. Leerlingen bewegen veel en leren samen te werken. Er worden duidelijke doelen gesteld waardoor een succeservaring voor iedereen elke keer binnen handbereik is.
Theater heb je nodig om de circusvaardigheden te laten communiceren. Bij theater leer je experimenteren, het laat jezelf verbazen, je bent je bewust van je eigen persoon, het bevordert je sociale vaardigheden en het vergroot je zelfvertrouwen.

• Fabriek Fysiek zet zich in voor talentontwikkeling binnen jeugdcircussen. Jongeren krijgen waardering voor iets waarin zij goed zijn en ze worden geholpen dat talent verder te ontplooien. Door de nadruk op talenten worden jongeren geprikkeld om zich in te spannen verder te leren en initiatieven te nemen.
Kunsteducatieve programma’s worden ontwikkeld voor het onderwijs: zowel vraaggericht als met de scholen samen. Voorop staat: kennismaking met circus en theater, enthousiasmeren en snel zichtbaar resultaat bereiken.
Artistieke voorstellingen voor het onderwijs worden gemaakt, van concept tot de uitvoering, in de voorstellingen staat multidisciplinariteit voorop, de circuselementen staan ten dienste van de theatervoorstelling en vanuit de concept-contextbenadering krijgt de voorstelling vorm.
• Fabriek Fysiek zet zich in voor voor sociale projecten waar iedereen welkom is. Om de actieve cultuurparticipatie te bevorderen. Ze probeert kinderen te bereiken die normaal niet in aanraking komen met circus en/of theater.
Train-de-trainer-projecten: Aandacht voor didactische werkvormen, feedback geven, opbouw van verschillende losstaande elementen, waarborgen van veiligheid, presentatievaardigheden, materiaalkennis, kennis van achtergronden.
Curriculumontwikkeling voor het onderwijs.
Kenniscentrum circus: startcompetent maken en opleiden van circusdocenten.

Lotte van Fabriek Fysiek heeft een artikel geschreven waarom circus goed ingezet kan worden op een school: Circuslessen op de basisschool Fabriek Fysiek

Meer artikelen met een visie op circuslessen: 

https://www.americancircuseducators.org/sel/
https://www.americancircuseducators.org/wp-content/uploads/2019/10/Kiez-2015-thesis-Impact-of-Circus-Arts-on-Physical-Literacy-of-Children.pdf
https://www.americancircuseducators.org/wp-content/uploads/2019/10/McCutcheon-Thesis-2003-Identity-thru-Risk.pdf
https://www.tuni.fi/en/research/circus-youth-and-social-circus-arts-innovative-and-inclusive-education-europe
https://www.americancircuseducators.org/wp-content/uploads/2019/10/Ott-2005-phenomenology-of-youth-circus-training-at-Fern-Street-Circus.pdf