Partners en Referenties

Wij vinden het belangrijk samen te werken op veel verschillende niveau’s. In concurrentie geloven we niet maar vinden dat samenwerken ons tot een hoger plan tilt. We zoeken graag samenwerkingen op met andere organisaties zoals scholen, bedrijven, culturele of maatschappelijke organisaties. Heb je interesse in een samenwerking, neem vooral contact met ons op!

We zijn aangesloten bij de volgende netwerken:

We hebben actieve samenwerkingen lopen met de volgende organisaties: