Proefles Nijmegen

Vul dit formulier in om je aan te melden voor een proefles in Nijmegen. Heb je al een proefles gevolgd, vul dan het aanmeldformulier in. Aanmelden voor de lessen Ouder-Kind acrobatiek gaat via de website van Circus Waaghals.
Vanwege de aankomende zomervakantie is het niet meer mogelijk om bij alle lessen een proefles te volgen. Alleen voor de lessen die nog in onderstaand formulier staan, is het mogelijk je aan te melden. Heb je interesse in een andere cursus, stuur dan een mail naar administratie@fabriekfysiek.nl om op de hoogte te blijven van de start na de zomervakantie.

Fill in this form to sign up for a try-out class in Nijmegen. To sign up for a course, fill in the Sign up form. Signing up for the classes Parent-child acrobatics goes by the website of Circus Waaghals.
Due to the upcoming summer holidays, it is no longer possible to follow a trial lesson for all classes. It is only possible to register for the classes that are still listed in the form below. If you are interested in another course, please send an email to administratie@fabriekfysiek.nl to stay informed about the start after the summer holidays.

  Voornaam / First name

  Achternaam / Last name

  Naam ouder/verzorger / Name parents/guardians

  Leeftijd deelnemer / Age participant

  Proefles / Trial class

  Datum proefles / Date trial class

  E-mailadres / E-mail adress

  Telefoonnummer / Telephone number