Proefles Zutphen

Vul dit formulier in om je aan te melden voor een proefles bij Fabriek Fysiek in Zutphen. Heb je al een proefles gevolgd? Vul dan het aanmeldformulier in.
Let op: De komende tijd zijn beide lessen om 15:30 – 16:30 uur. Bij genoeg aanmeldingen zal de groep gesplitst worden.

Fill in this form to sign up for a try-out class at Fabriek Fysiek in Zutphen. Have you already taken a try-out class? Fill in the Sign-up Form.
Please note: In the coming time, both classes will be at 15:30 – 16:30. With enough registrations, the group will be split.

  Voornaam / First name

  Achternaam / Last name

  Naam ouder/verzorger / Name parents/guardians

  Leeftijd deelnemer / Age participant

  Proefles / Trial class

  Datum proefles / Date trial class

  E-mailadres / E-mail adress

  Telefoonnummer / Telephone number