Voorstellingen

Fabriek Fysiek levert coaching/regie bij het maken van voorstellingen.

Leerlingen van Fabriek Fysiek maken een voorstelling onder begeleiding van een regisseur. De voorstelling is een combinatie van circus en theater. Maatschappelijke thema’s zijn een uitgangspunt voor het maken een voorstelling. De voorstelling kan ingehuurd worden voor bijv. festivals, evenementen. coacht leerlingen om voorstellingen te maken.
Circus is een kunstvorm en een aparte discipline binnen het kunstenplan. Omdat het fysiek erg uitdagend is valt het vaak ook onder sport. Maar competitie zit er niet in. Het gaat uiteindelijk om jezelf te tonen. Dit is de reden dat circus goed inzetbaar is voor sociale doelen.

Lotte Rosier:
“Met voorstellingen wil ik mensen een bredere kijk geven op de wereld om hen heen. Een aanraking, een ervaring of een passie te delen door contact te maken via theater. De toeschouwers of deelnemers zullen op hun eigen manier die nieuwe wereld of de bredere kijk op de wereld ontdekken.”

Gebruik onze programma’s om theater in te zetten binnen uw werkzaamheden.